Zasady wynagrodzenia

Przyjęcie zlecenia przez Kancelarię jest odpłatne. Cena usługi jest ustalana na podstawie zakresu wykonywanych zadań, zależy od ich rodzaju i każdorazowo wynika z umowy z Klientem. Na poczet wykonywanych prac, Kancelaria pobiera zaliczkę, jej wysokość jest również ustalana indywidualnie. Możliwe jest także zlecenie stałej obsługi, z wynagrodzeniem ryczałtowym. Zasady stałej obsługi wynikają z indywidualnej umowy.