Topografie układów scalonych

Topografia układu scalonego jest to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.
Na topografię układu scalonego udzielane jest prawo z rejestracji. Prawo trwa 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym rozwiązanie zostało wprowadzone do obrotu lub dziesięć lat od końca roku, w którym dokonano zgłoszenia – w zależności od tego, który termin upływa szybciej.
Z praktyki wynika, że możliwość rejestracji topografii układów scalonych nie spotkała się z zainteresowaniem twórców, do dnia dzisiejszego Urząd łącznie udzielił dwunastu praw z rejestracji, część z nich wygasła.