Wzory użytkowe

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
Prawo ochronne trwa 10 lat od daty zgłoszenia.

Przykłady wzorów użytkowych: spinacz archiwizacyjny, siodełko rowerowe, uchwyt, podajnik, narzędzie, pojemnik, urządzenie.

Rodzaje ochrony:

• prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane przez Urząd Patentowy RP, zapewniające ochronę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybrane usługi Kancelarii:

• opracowywanie i dokonywanie zgłoszeń krajowych, europejskich i międzynarodowych wzorów użytkowych,
• dozorowanie i wnoszenie opłat urzędowych,
• zmiany w rejestrach wzorów użytkowych,
• przygotowywanie umów licencyjnych dotyczących praw wyłącznych, know-how, umów przenoszących prawa wyłączne, umów dotyczących relacji pomiędzy twórcami oraz spraw pracowniczych,
• prowadzenie badań czystości patentowej, udzielanie porad i sporządzanie opinii,
• reprezentacja w postępowaniach spornych toczących się przed Urzędem Patentowym RP, reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
• kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w sprawach z zakresu wynalazczości i racjonalizacji.