Historia

Rzecznik patentowy Józef W. Hładyniuk

Rzecznik patentowy Józef W. Hładyniuk
1957-2020

Wzorem do naśladowania i pierwszym nauczycielem zawodu rzecznika patentowego był mój Tata, Józef Wawrzyniec Hładyniuk. Najpierw pokazał mi urok i niezwykłość zawodu rzecznika, następnie uczył techniki pracy i wspierał mój własny rozwój zawodowy. Przez wiele lat pracowaliśmy wspólnie w jego Kancelarii, założonej w 1993 r. w Lublinie.

Ukończył inżynierskie studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Dodatkowo, ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo cywilne i administracyjne w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.
Poprzez uczestnictwo w krajowych i zagranicznych szkoleniach stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. Ponadto, sam prowadził wykłady i seminaria z zakresu własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji, dla studentów studiów prawniczych i ekonomicznych.
Był specjalistą zwłaszcza w dziedzinie mechaniki, górnictwa, przemysłu spożywczego, chemii i farmacji, cenionym przez klientów i współpracowników.

Jego postawa życiowa, wyjątkowe cechy charakteru, uczciwość i rzetelność dały mi solidne podstawy by sprostać prowadzeniu własnej Kancelarii i dbać o Jego spuściznę. Choć nie ma Go z nami, Jego metody, zasady i wartości są stale obecne w codziennej pracy.

Maria Hładyniuk-Gązwa