Badania i sprawozdania

Badania i sprawozdania sporządzamy w odniesieniu do przedmiotów własności przemysłowej, takich jak wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe.

Przykłady badań patentowych:

 • badanie zdolności patentowej własnego rozwiązania w celu oszacowania możliwości jego ochrony,
 • badanie, czy uruchamiana produkcja wyrobu innowacyjnego nie naruszy praw osób trzecich (także czy import danego produktu nie narusza praw osób trzecich),
 • rozpoznanie potencjału i kierunków działań konkurentów lub liderów,
 • poszukiwanie rozwiązań do zasobów technologicznych,
 • wyszukiwanie potencjalnych partnerów do współpracy, licencjodawców, licencjobiorców,
 • badanie poziomu konkurencji w zakresie określonego wyrobu czy technologii,
 • obserwacja rozwoju danej dziedziny techniki,
 • sprawdzenie, czy patenty będące przedmiotem umowy licencyjnej pozostają w mocy,
 • badanie potencjału licencjodawcy lub kontrahenta,
 • badanie rodziny patentów udzielonych na dane rozwiązania.

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego pozwala na:

 • wstępną ocenę skuteczności zgłoszenia,
 • określenie, czy dana nazwa będzie mogła bezpiecznie funkcjonować w obrocie, bez ryzyka naruszeń wcześniejszych praw osób trzecich,
 • odpowiednie modyfikacje znaku, w przypadku gdy badanie wykaże przeszkody,
 • podejmowanie decyzji biznesowych, bez straty nakładów i czasu.

Po każdym badaniu, sporządzamy pisemne sprawozdanie, które opisuje ustalony w badaniu stan rzeczy. Sprawozdanie zawiera ocenę sytuacji z punktu badanego problemu oraz zawiera nasza opinię, co do dalszych działań.