Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, na którą składają się cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyka, struktura lub materiał wytworu oraz jego ornamentacja.
Ochronę uzyskuje się maksymalnie na 25 lat od daty zgłoszenia.

Rodzaje ochrony:

• prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, udzielane przez Urząd Patentowy RP
• prawo z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego, udzielane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), obowiązujące na terytorium Unii Europejskiej
• prawo z rejestracji międzynarodowego wzoru przemysłowego, udzielane przez Światową Organizację Własności Przemysłowej (WIPO), obowiązujące na terytorium wybranych Państw.

Wybrane usługi Kancelarii:

• opracowywanie i dokonywanie zgłoszeń krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych wzorów przemysłowych,
• dozorowanie i wnoszenie opłat urzędowych,
• zmiany w rejestrach wzorów przemysłowych,
• przygotowywanie umów licencyjnych dotyczących praw wyłącznych,
• prowadzenie badań zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych,
• reprezentacja w postępowaniach spornych toczących się przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a w tym w postępowaniach o unieważnienie ochrony, reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
• kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w sprawach z zakresu własności przemysłowej