Oznaczenia geograficzne

Oznaczenia geograficzne są to oznaczenia słowne, odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.
Wśród oznaczeń geograficznych wyróżniamy nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia.

Na oznaczenia geograficzne Urząd Patentowy RP udziela praw z rejestracji.
Zgłoszenia może dokonać organizacja reprezentująca producentów z danego terenu.