O kancelarii

Kancelaria Patentowa została założona w 2020 r. przez rzecznik patentową Marię Hładyniuk-Gązwę. Siedziba Kancelarii mieści się na ulicy Głębokiej 29 w Lublinie. Wcześniej tą samą działalność prowadził rzecznik patentowy Józef Hładyniuk, a obecna forma Kancelarii jest kontynuacją jego pracy.
Kancelaria zapewnia pełen zakres usług z zakresu własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych.

Kancelaria Patentowa Maria Hładyniuk-Gązwa

prowadzi kompleksową obsługę prawną oraz techniczną w zakresie ochrony własności przemysłowej, a w szczególności:

• uzyskiwania oraz utrzymywania w mocy patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw z rejestracji topografii układów scalonych, a także rejestrowania wspólnotowych znaków towarowych, wspólnotowych wzorów przemysłowych, międzynarodowych wzorów przemysłowych,
• reprezentacji w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Przemysłowej (WIPO),
• doradztwa w zakresie prawa własności przemysłowej, wyboru odpowiedniej formy ochrony, sporządzania opinii prawnych, umów z zakresu własności przemysłowej,
• przeprowadzanie badań zdolności rejestrowej znaków towarowych i badań patentowych wraz ze sporządzaniem sprawozdań z badań,
• zwalczania nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza poprzez ściganie naruszeń praw, w postępowaniu przedsądowym i sądowym,
• przygotowywanie rysunków i dokumentacji zgłoszeniowej.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu systematycznie rozwijamy nasze umiejętności oraz zaplecze techniczne. Dzięki temu gwarantujemy najlepszą ochronę interesów naszych Klientów.

Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę także w języku angielskim, w razie potrzeby zapewniamy tłumaczenia w innych językach obcych.