Wynalazki

Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki.

Wynalazkiem może być zarówno wytwór materialny jaki i sposób technologicznego oddziaływania na materię.

szczegóły
Wynalazki

Wzory użytkowe

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Prawo ochronne trwa 10 lat od daty zgłoszenia.

szczegóły
Wzory użytkowe

Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, na którą składają się cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyka, struktura lub materiał wytworu oraz jego ornamentacja.

Ochronę uzyskuje się maksymalnie na 25 lat od daty zgłoszenia.

szczegóły
Wzory przemysłowe

Znaki towarowe

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

szczegóły
Znaki towarowe

Badania i sprawozdania

Badania i sprawozdania sporządzamy w odniesieniu do przedmiotów własności przemysłowej, takich jak wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe.

szczegóły
Badania i sprawozdania

Nieuczciwa konkurencja

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

szczegóły
Nieuczciwa konkurencja

Kancelaria

Kancelaria Patentowa została założona w 1995 r. przez rzecznika patentowego Józefa Wawrzyńca Hładyniuka. Od 2002 r. siedziba Kancelarii mieści się na ulicy Głębokiej 29 w Lublinie.

szczegóły

Usługi

Zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

szczegóły

Kontakt

Kancelaria Patentowa
Józef Hładyniuk
ul. Głęboka 29, 20-612 Lublin
tel. +48 81 526 80 14
email: kancelaria@lawran.pl

szczegóły